הצטרף למועדון

לצורך הצטרפות למועדון יש למלא את שאלון "ההצטרפות למועדון".
הקריטריונים העיקריים לקבלת חברים חדשים למועדון:

  • תחום העיסוק ונסיון מקצועי
  • יכולת השתתפות בהשקעות המועדון
  • אפשרויות לתרומת החבר לפעילות המועדון

בהתאם לצורך יוזמן המועמד לפגישת היכרות.
פניות להצטרפות תענינה בתוך 14 יום.

הצטרפות למועדון

Please wait...