פרופיל השקעות

היקף כספי של השקעות במועדון

 • היקף ההשקעה בכל מיזם נע בד"כ בין 0.5 מיליון – 3 מיליון דולר.
 • לכל השקעה נקבע יעד מינימלי בגיוס, הנע בד"כ בין 0.5 מיליון – 1 מיליון דולר בהתאם לרמת הסיכון של ההשקעה.
 • סף ההשקעה לחבר נע בד"כ בטווח של 20 – 30 אלף דולר. ככל שרמת הסיכון של ההשקעה גבוהה יותר, כך סף ההשקעה נמוך יותר.
img

קריטריונים לסינון ראשוני של חברות סטארט אפ המועמדות להשקעה

לחברות סטארט אפ הוגדרו מספר קריטריונים לצורך סינון ראשוני של חברות המתאימות להשקעה במועדון.
אלה אינם תנאי סף אלא קווים מנחים – לחברה העונה למרבית הקריטריונים יש סיכוי לגייס השקעה דרך המועדון.

 

רשימת הקריטריונים:

 • לחברה צוות מוביל, מנוסה ואמין בעל סיכויים טובים להוביל את החברה להצלחה
 • החברה ביצעה בעבר לפחות סבב גיוס אחד בסדר גודל של כ- מיליון דולר.
 • לחברה יש כבר היקף מכירות שנתי של כ- מיליון דולר או הסכמים חתומים בעלי פוטנציאל מכירות דומה.
 • היזמים ובעלי המניות הקיימים משתתפים גם הם בסבב הגיוס.
 • לחברה תכנית עסקית מבוססת ל-3 שנים קדימה, כאשר מנגנון החזר ההשקעה (אקזיט, דיבידנד…) מופיע כחלק מהתכנית העסקית.
 • בסבב הגיוס משתתפים גופים מוסדיים/קרנות או משקיעים פרטיים מוכרים בתחום פעילות החברה.
 • החברה קיבלה אישור ותמיכה מהמדען הראשי
img2

קריטריונים עיקריים לבחינת ההשקעה

 • פרופיל הצוות המוביל בחברה
 • תנאי השוק של המוצר/השרות הנמכר – גודל השוק, מתחרים, יתרון יחסי וכד'
 • טכנולוגיה
 • פטנטים
 • גיוס ההון – גיוסים בעבר, גופים המשתתפים בגיוס הנוכחי, שווי החברה בגיוס הנוכחי וכד'
 • יעוד ההשקעה
 • מזומנים בחברה – יתרות מזומנים בקופה, קצב "שריפת המזומנים", מועד צפוי למעבר לאיזון, היקף המזומנים הנדרש עד מעבר לאיזון, הון חוזר נדרש וכד'.

אמצעים להקטנת הסיכונים בהשקעות

 • מערכת סינון איכותית
 • הפקדת כספים אצל נאמן עד לקיום אבן דרך מהותית בעסקה (בחלק מההשקעות)
 • השתתפות הבעלים והיזמים בסבב הגיוס הנוכחי
 • השתתפות גורמים מוסדיים או משקיעים פרטיים מוכרים
 • השקעה באמצעות הלוואה הניתנת להמרה למניות (Convertible loan)