מה מייחד אותנו?
  • המועדון מאתר השקעות איכותיות עבור חבריו – המועדון אינו קרן השקעות ואינו מנהל את כספי החברים.
  • כל חבר משקיע רק בהשקעות בהן הוא בוחר, כל אחד על פי טעמיו ורמת הסיכון שלו.
  • לכל השקעה נוצרת קבוצת משקיעים אד-הוק המתאגדת תחת ישות משפטית ייעודית לקבוצת ההשקעה, בד"כ שותפות רשומה.
  • בסכום קטן יחסית ניתן לבנות תיק השקעות ריאליות מגוון בעל תשואות נאות ביחס לרמת הסיכון.
  • המועדון פועל באמצעות ועדת השקעות המונה כ-40 חברים, מובילים עסקיים בתחומם, בעלי שנות ניסיון רבות בניהול ובהשקעות. כפועל יוצא, רמת הסינון של ההשקעות היא גבוהה ואיכותית ביותר.
  • ועדת ההשקעות אינה פועלת כוועדה מייעצת בלבד – חבריה משתתפים בהשקעות השונות באופן משמעותי. השקעה מופנית לכלל חברי המועדון אך ורק אם יש לפחות 5 חברים מוועדת ההשקעות שהביעו עניין בהשקעה.
  • הסכם ההשקעה מבוצע בד"כ ע"י עו"ד, חבר ועדת ההשקעות המשתתף באופן אישי בהשקעה.
  • החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום.
  • התגמול העיקרי של הצוות הניהולי מבוסס על הצלחת ההשקעות.
  • הפעילות במועדון מאפשרת היכרות אישית הנוצרת במפגשי ההשקעה השונים וכפועל יוצא מקיים המועדון אירועים חברתיים כגון: מפגשי ערב, סופי שבוע וכדומה.