איך זה עובד?

הצעות השקעה מגיעות להנהלת המועדון הן באמצעות חברי ועדת השקעות, הן באמצעות חברי המועדון והן באופן ישיר ע"י חברות ויזמים ששמעו על קיום המועדון. חברות ויזמים מעדיפים היום לגייס כספים ממשקיעים פרטיים, כדוגמת מועדון המאה פלוס על פני גופים מוסדיים כדוגמת קרנות הון סיכון, ולכן באופן טבעי, מספר הצעות ההשקעה המגיעות למועדון הוא גבוה ואיכותי.

מרגע שהצעת השקעה מגיעה למועדון ועד השלמת העסקה עוברים בד"כ 3-2 חודשים והתהליך כולל 4 שלבים, כמפורט בתרשים שלהלן:

שלב א –

סינון

(3-4 שבועות)

הגשת הצעה – ע"י חבר ועדת השקעות, חבר מועדון או היזם

בחינה ראשונית ע”י הנהלת המועדון – החלטת התאמה למועדון

פגישה עם הנהלת החברה – מצגת וגיבוש מתווה עסקה

הצגה בפני ועדת השקעות – אישור ההשקעה בכפוף לנכונות
3 חברים לפחות להשתתף בהשקעה והפצה לחברי המועדון.

פגישה עם הנהלת החברה לגיבוש סופי של מתווה העסקה

הפצת "קול קורא" המכיל פרטים כלליים על ההשקעה, לכלל חברי המועדון

שלב ב –

גיבוש קבוצת השקעה

(3-4 שבועות)

צבירת המתעניינים בהשקעה (עד 35) –

החלטה אם ניתן להגיע ליעד ההשקעה

מפגש הקבוצה עם הנהלת החברה להצגת פרטי מתווה העסקה

גיבוש סופי של קבוצת ההשקעה

שלב ג –

חתימת הסכמים
והשלמת העסקה

(4 שבועות)

החלטה על הישות המשפטית שתוקם לקבוצת ההשקעה –

בד"כ שותפות רשומה בישראל ו- LLC בעסקאות נדל"ן בארה"ב

הכנת מסמכים – הסכם שותפות והסכם עם החברה

השלמת בדיקות

חתימת הסכם השותפות עם חברי קבוצת ההשקעה

חתימת הסכם ההשקעה עם החברה

קריאת הכסף, העברתו לחשבון החברה והשלמת העסקה

שלב ד –

מעקב שוטף
אחר ההשקעה

 

מינוי נציג המועדון כדירקטור או כמשקיף בחברה

עדכון תקופתי של חברי קבוצת ההשקעה

מפגש עדכון משקיעים חצי שנתי עם נציגי החברה

מימוש ההשקעה והעברת הכסף למשקיעי הקבוצה